Merkezimiz bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitimi ileri taşıyacak çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin oluşturduğu bir araştırmacı grubuyla, ilgili alanlarda okullara, öğretmenlere ve öğrencilere sunulan eğitim imkânlarının geliştirilmesini hedeflemekteyiz. STEM alanlarında okullardaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni eğitim programlarını geliştirilmesi, eğitim kaynaklarına adil erişimin desteklenmesi ve bu konularda yenilikçi eğitim politikalarının oluşumuna katkı sağlanması BİLTEMM'in amaçları arasındadır. Merkezimiz okul öncesinden lisans düzeyindeki bireylere, ilgili alanlar kapsamında yirmi birinci yüzyılın değişen şart ve problemleriyle baş edebilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı öğrencilerin bu alanlara yönelimini sağlamayı ve nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

BİLTEMM, bu amaçlar doğrultusunda eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini yürütmeyi ve ODTÜ'deki farklı akademik ve idari birimler ile işbirliği içinde projeler ve eğitim programları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Biyoloji öğretmenleri, ABE projesi kapsamında bir laboratuvar çalışmasında


Son Güncelleme:
02/11/2017 - 14:58