Merkezimiz bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitimi ileri taşıyacak çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin oluşturduğu bir araştırmacı grubuyla, ilgili alanlarda okullara, öğretmenlere ve öğrencilere sunulan eğitim imkânlarının geliştirilmesini hedeflemekteyiz. STEM alanlarında okullardaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni eğitim programlarını geliştirilmesi, eğitim kaynaklarına adil erişimin desteklenmesi ve bu konularda yenilikçi eğitim politikalarının oluşumuna katkı sağlanması BİLTEMM'in amaçları arasındadır. Merkezimiz okul öncesinden lisans düzeyindeki bireylere, ilgili alanlar kapsamında yirmi birinci yüzyılın değişen şart ve problemleriyle baş edebilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı öğrencilerin bu alanlara yönelimini sağlamayı ve nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Öğretmen Atölyeleri

Merkezimizde öğretmenlere yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Öğretmen atölyeleriyle ilgili duyurularımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Daha Fazlası

Projeler

Projelerimizin temel amacı okullara yönelik yenilikçi eğitim uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalar ışığında öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitim faaliyetleri düzenlemektir.

Daha Fazlası

Ekibimiz

BİLTEMM’de farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin oluşturduğu araştırmacı grupları oluşturmak temel hedefimizdir. Elde edilen disiplinler arası sinerji ile okullara, öğretmenlere ve öğrencilere sunulan eğitim olanaklarına özgün katıklar sağlamayı hedeflemekteyiz.

Daha Fazlası